Strona Startowa

Personel naszego przedszkola

Pani Dyrektor Jolanta Wilczyńska - nauczyciel dyplomowany

Staż pracy - 35 lat (rok powołania na stanowisko dyrektora - wrzesień 1992)

Wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

-        Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pedagogoka specjalna - resocjalizacja;

-        Studia Podyplomowe (Akademia Podlaska): 

-        Zarządzanie Oświatą,

-        Pedagogika Przedszkolna,

-        Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza,

-        Pedagogika Integracyjna,

-        Terapia Pedagogiczna z elementami logopedii.

 

 

Dorota Litwińczuk - nauczyciel dyplomowany

Staż pracy - 28 lata

Wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

-        Studium Nauczycielskie: Wychowanie Przedszkolne.

-        Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna (Akademia Podlaska):

-        Nauczanie Początkowe,

-        Studia Podyplomowe; Pedagogika Integracyjna;

-        Kurs Kwalifikacyjny; Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży;

 

 

Barbara Drygiel - nauczyciel dyplomowany

Staż pracy - 33 lat

Wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

-        Studium Wychowania Przedszkolnego w Białej Podlaskiej;

-        Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna  (Akademia Podlaska):

-        Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza,

-        Studia Podyplomowe: Pedagogika Integracyjna;

 

 

Jadwiga Kobylińska - nauczyciel dyplomowany

Staż pracy - 30 lat

Wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

- Studium Wychowania Przedszkolnego w Siedlcach

- Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna (Akademia Podlaska)

- Biologia;

 

 

 

Małgorzata Borowska - nauczyciel dyplomowany

Staż pracy - 23 lat

Wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

- Wyźsza Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna (Akademia Podlaska)

- Nauczanie Początkowe

- Język Polski;

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz kadry nauczycielskiej przedszkole zatrudnia: księgową, samodzielnego rwferenta ds. zaopatrzenia, woŸną oddziałową, kucharkę, pomoc kucharki oraz konserwatora - ogrodnika.