Strona Startowa

Publikacje
W trosce o rozwój myślenia i mowy dziecka

Z dzieckiem trzyletnim zwykle już można porozumieć się za pomocą mowy. W prawdzie jest ona jeszcze mało wyraźna, ale osoby bliskie łatwo nawiązują z nim kontakt słowny. W tym wieku myślenie i mowa dziecka mają charakter sytuacyjny, tj. związane są z sytuacją w jakiej dziecko się znajduje. Po tej fazie przedszkolak wchodzi w fazę mowy konkreto-wyobrażeniowej, wybiegającej poza sytuację aktualną (co było, co będzie). Aby mowa mogła się pomyślnie rozwijać, musi być ćwiczona. Należy w domu i w przedszkolu:

-        słuchać dziecka i odpowiadać na jego pytania;

-        zachęcać do dłuższych wypowiedzi, pytać;

-        czytać mu książki (poznaje piękno treści, wzbogaca i uszlachetnia swoją mowę);

-        zachęcać do tworzenia swoich opowiadań na podstawie ilustracji, filmów, przedstawień w których dziecko może być aktorem i wymyślać swoje teksty).

Przez cały okres pobytu w przedszkolu, dziecko przygotowywane jest do szkoły. Opieka nad jego prawidłowym rozwojem fizycznym, umysłowym, społeczno-moralnym, estetycznym, wyraża się w całokształcie pracy nauczyciela przez cztery lata pobytu dziecka w przedszkolu i prowadzi do wszechstronnego wychowania dziecka dojrzałego do podjęcia obowiązków ucznia w szkole. W zerówce należy dostarczyć dzieciom jak najwięcej wiadomoœci o szkole i przygotować je nauki czytania, pisania i liczenia. Trzeba je uczyć uważnego słuchania i niezwłocznego wykonywania poleceń, a także samodzielności i wytrwałości. Przedszkole uczy również dzieci umiejętności współżycia z kolegami. Przygotowanie do szkoły to także opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Aby czytanie przebiegało sprawnie, należy ćwiczyć w zabawach wzrok i słuch. Ważne jest też, aby dziecko zrozumiało to, co czyta. Właśnie poznawanie otoczenia społecznego i przyrodniczego (z obserwacji, doświadczeń, książek) dostarcza przeżyć, rozszerza i pogłębia wiadomości dzieci tak niezbędne do prawidłowego rozumienia tekstu. Systematyczna praca z dzieckiem, zarówno w przedszkolu, jak i w domu, pomoże w szybszym tempie osiągnąć lepsze wyniki w klasie pierwszej.

 

opracowanie - Barbara Drygiel