Strona Startowa

Informacje
Ramowy rozkład dnia

Grupa młodsza

6.30 - 7.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności porządkowe w kącikach zainteresowań.

8.00 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

8.30 Śniadanie.

8.45 Przygotowanie do zajęć.

9.00 Zajęcia i zabawa ruchowa.

10.00 Szatnia. Zabawy na powietrzu.

11.15 Szatnia. Przygotowanie do obiadu.

12.00 Obiad.

12.30 Leżakowanie.

14.20 Likwidacja leżakowania. Przygotowanie do podwieczorka.

15.00 Podwieczorek.

15.15 Zabawa ruchowa.

15.30 - 17.30 Zabawy indywidualne, praca wyrównawcza. Rozchodzenie sie dzieci.

Zajęcia dodatkowe - religia, rytmika, język angielski.

 

Grupa starsza

6.00 - 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, praca indywidualna i w małych zespołach - przygotowanie materiałów do zajęć.

8.15 - 8.20 Ćwiczenia poranne.

8.20 - 8.30 Przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 10.20 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez nauczycielkę.

10.20 - 11.30 Pobyt na powietrzu, zabawy dowolne, spacery.

11.30 - 11.45 Przygotowanie do obiadu.

11.45 - 12.15 Obiad.

12.15 - 14.05 Odpoczynek, praca wyrównawcza, utrwalanie wiadomości, zabway w sali lub na powietrzu. Zabawa ruchowa.

14.05 - 14.15 Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 - 14.30 Podwieczorek.

14.45 - 16.30 Zabawy w/g zainteresowań dzieci, słuchanie poezji i bajek, utrwalanie treści programowych.

16.30 - 18.15 Rozmowy indywidualne na temat wydarzeń z życia grupy, prace indywidualne.

Zajęcia dodatkowe - religia, rytmika, język angielski.